Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 263 - Wrocław, 11.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3956 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

23292

3957 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 258/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

23293

3958 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIV/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

23294

3959 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

23294

3960 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

23297

3961 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

23307

3962 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku i zwolnienia z podatku na 2007 rok

23307

3963 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku

23308

3964 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23309

3965 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23313

3966 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

23336

3967 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa

23336

3968 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23337

UCHWAŁY RAD GMIN:

3969 -

Rady Gminy Ruja z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

23338

3970 -

Rady Gminy Ruja z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

23338

3971 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2007 rok

23339

3972 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23340

3973 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2007

23341

3974 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2007 rok

23341

3975 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok

23342

3976 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2007 rok

23344

3977 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

23345

3978 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

23355

3979 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

23364

3980 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Cieszków w 2007 roku

23371

3981 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23371

3982 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23372

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,64 zł

liczba wejść: 2064

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP