Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 264 - Wrocław, 11.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3983 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2007 roku

23376

3984 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej od 2007 roku .

23378

3985 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2007 roku

23378

3986 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23381

3987 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

23382

3988 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz poboru i zwolnienia z tego podatku

23385

3989 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc .

23386

3990 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej

23387

3991 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis .

23388

3992 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie

23390

3993 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23391

3994 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23392

3995 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23395

3996 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa

23402

3997 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

23402

3998 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

23403

3999 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23404

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

4000 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń .

23421

4001 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23421

4002 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23422

4003 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów .

23425

UCHWAŁY RAD GMIN:

4004 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23425

4005 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23428

4006 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego .

23429

4007 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości

23429

4008-

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok

23430

4009 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok .

23432

4010 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku .

23434

4011 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23434

4012 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

23435

4013 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

23436

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,15 zł

liczba wejść: 2022

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP