Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 265 - Wrocław, 11.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4014 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego

23440

4015 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego .

23440

4016 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

23459

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

4017 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielawa

23461

UCHWAŁA RADY GMINY:

4018 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przeworno

23461

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 9,81 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,00 zł

liczba wejść: 1862

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP