Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 266 - Wrocław, 12.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4019 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 listopada 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami .

23464

4020 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów na 2007 rok

23464

4021 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

23466

4022 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2007 rok .

23469

4023 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok

23470

4024 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23470

4025 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej .

23471

4026 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadanych psów, poboru podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

23471

4027 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej

23472

UCHWAŁY RAD GMIN:

4028 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

23473

4029 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ciepłowody na 2007 rok .

23474

4030 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru na rok 2007

23474

4031 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2007 .

23475

4032 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

23476

4033 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkowego

23482

4034 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2007 roku .

23482

4035 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

23483

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 9,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 6,75 zł

liczba wejść: 2150

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP