Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 267 - Wrocław, 12.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4036 -

Rady Miejskiej Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

23486

4037 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku na obszarze gminy Strzlein .

23488

4038 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej .

23488

4039 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości

23489

4040 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

23492

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4041 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

23492

UCHWAŁY RAD GMIN:

4042 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

23493

4043 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa .

23494

4044 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23495

4045 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23496

4046 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów .

23500

4047 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23500

4048 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23501

4049 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

23502

4050 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

23505

4051 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały LVII/633/2006 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. zmieniającej uchwałę nr LI/572/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce

23531

4052 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 20r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

23531

4053 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych .

23532

4054 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

23532

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,41 zł

liczba wejść: 2019

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP