Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 269 - Wrocław, 13.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4058 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23541

4059 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

23543

4060 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej .

23544

4061 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości i poboru podatku od posiadania psów .

23545

4062 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej .

23545

4063 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej .

23546

4064 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku .

23547

4065 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny

23547

4066 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny

23556

4067 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/318/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu poboru i wysokości prowizji

23563

4068 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy

23569

4069 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2007 rok .

23572

4070 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa .

23572

4071 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23573

4072 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23574

4073 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej .

23575

4074 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej .

23575

4075 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok .

23576

4076 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

23577

4077 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w roku 2007

23578

4078 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów .

23578

4079 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2007 .

23579

4080 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2007

23580

4081 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok .

23580

4082 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

23582

4083 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23584

4084 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

23586

4085 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza

23591

4086 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2007

23592

4087 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

23592

4088 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

23593

4089 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23594

4090 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej .

23596

4091 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej

23596

UCHWAŁY RAD GMIN:

4092 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Męcinka .

23597

4093 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

23598

4094 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków .

23615

4095 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2007 rok .

23618

4096 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2007

23619

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14.64 zł

liczba wejść: 2052

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP