Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 271 - Wrocław, 15.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4099 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23633

4100 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

23634

4101 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice .

23635

4102 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku po posiadania psów .

23635

4103 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23636

4104 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .

23638

4105 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

23639

4106 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

23641

4107 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2007 .

23641

4108 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

23642

4109 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku

23644

4110 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok

23645

4111 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

23647

4112 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23648

4113 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

23649

4114 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia poboru podatków na terenie gminy Świebodzice

23650

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

4115 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

23669

4116 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok .

23669

4117 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

23671

4118 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym na rok 2007 .

23672

4119 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wiązów

23673

UCHWAŁY RAD GMIN:

4120 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok .

23673

4121 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok .

23674

4122 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

23676

4123 -

Rady Gminy Głogów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

23677

4124 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23678

4125 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

23678

4126 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

23679

4127 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku .

23680

4128 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

23682

4129 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007 roku .

23683

4130 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów .

23683

4131 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23684

4132 -

Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości

23686

4133 -

Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych .

23687

4134 -

Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku .

23689

4135 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok .

23690

4136 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych

23690

4137 -

Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sulików na 2007 rok

23691

4138 -

Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików .

23692

4139 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23693

4140 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23693

4141 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

23694

4142 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

23696

4143 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

23697

4144 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku .

23698

4145 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2007 roku

23699

4146 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 rok

23702

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,41 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,70 zł

liczba wejść: 2160

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP