Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 275 - Wrocław, 20.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4171 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

23754

4172 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaworzyna Śląska .

23758

4173 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa

23771

4174 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Dzierżoniowie

23779

4175 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

23785

4176 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca - obszar nad Potokiem Rybnym

23788

4177 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w Chwalisławiu w granicach działki ewidencyjnej nr 365/52

23795

4178 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową w Złotym Stoku, w granicach działek ewidencyjnych nr: 4/1, 4/2, 312/11, 312/13 312/15 i 328 oraz części działki nr 4/3

23800

UCHWAŁA RADY GMINY:

4179 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Kiełczyn

23806

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU:

4180 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie Powiatu Polkowickiego .

23820

OBWIESZCZENIA:

4181 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

23823

4182 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Bolesławiec

23825

4183 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań

23825

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,40 zł

liczba wejść: 2003

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP