Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 277 - Wrocław, 22.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4205 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą nr XXII/203/04 z dnia 7 września 2004 roku

23910

4206 -

Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Ząbkowickiego

23910

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4207 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

23911

4208 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy

23915

4209 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Obornikach Śląskich

23915

4210 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/L/364/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Obornikach Śląskich

23916

4211 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/L/362/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy

23917

4212 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 637/XLVI/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2002 r.

23917

4213 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna

23918

4214 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożkowice

23950

4215 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Świdnica

23966

4216 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

23976

4217 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

23977

UCHWAŁY RAD GMIN

4218 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego Pielgrzymka

23979

4219 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXV/196/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zawonia

23997

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

4220 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie

23997

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,92 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,39 zł

liczba wejść: 2098

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP