Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 278 - Wrocław, 27.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4221 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/330/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek

24001

4222 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych .

24003

4223 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Wojcieszów .

24003

4224 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2007

24004

4225 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2007 roku

24005

4226 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

24007

4227 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24008

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4228 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

24008

UCHWAŁY RAD GMIN:

4229 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica

24009

4230 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki

24017

4231 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień dla niektórych podmiotów z opłat za wpis w ewidencji działalności gospodarczej .

24018

4232 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zofiówka w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości dla miejscowości Zofiówka

24019

4233 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca statuty sołectw

24020

4234 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca statut Osiedla Iwiny

24020

4235 -

Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/279/06 Rady Gminy Sulików z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików .

24021

4236 -

Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

24022

4237 -

Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy .

24022

4238 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości .

24023

4239 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2007 roku .

24023

4240 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

24024

4241 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007

24024

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

4242 -

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego .

24025

4243 -

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Jeleniej Góry

24025

4244 -

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

24026

INFORMACJA:

4245 -

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. we Wrocławiu .

24026

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,75 zł

liczba wejść: 2121

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP