Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 138 - Wrocław, 07.07.2006 r.

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2126 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z.

14526

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2127 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu .

14527

2128 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów

14532

2129 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

14538

2130 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia .

14538

2131 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

14539

2132 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/3058/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław

14541

2133 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na okręgi wyborcze

14541

2134 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na obwody o głosowania .

14542

2135 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

14543

2136 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

14544

2137 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Miasto Szklarska Poręba

14545

2138 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

14547

2139 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/349/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

14550

2140 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema - część A

14551

UCHWAŁY RAD GMIN:

2141 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa

14558

2142 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych

14564

2143 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków .

14580

2144 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

14580

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,44 zł

liczba wejść: 2302

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP