Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 279 - Wrocław, 28.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

4246 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Udanin w okręgu wyborczym nr 1

24030

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4247 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zgorzelcu pomiędzy ul. Krańcową na zachodzie, ul. Armii Krajowej na północy, ul. Słowiańską na wschodzie i Osiedlem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na południu .

24032

4248 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polanicy Zdroju

24042

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4249 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

24043

UCHWAŁY RAD GMIN:

4250 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żórawina nr VII/28/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie tymczasowej lokalizacji targowiska na terenie wsi Żórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej

24049

4251 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów

24049

4252 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe - działka nr 110, gmina Czernica

24050

4253 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dobromierz

24058

4254 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bąki

24059

4255 -

Rady Gminy Oława z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Stanowice

24061

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

4256 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dokonanej dla przedsiębiorstwa FORTUM DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

24064

4257 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dokonanej dla przedsiębiorstwa Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

24066

INFORMACJE:

4258 -

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu .

24071

4259 -

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany IV taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego "Term Hydral" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

24072

4260 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Dzierżoniowa, obręby: nr 1, 3, 6

24073

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,91 zł

liczba wejść: 2064

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP