Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 139 - Wrocław, 10.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2145 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Środa Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

14584

2146 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Oława

14587

2147 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Bukowinka

14589

2148 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Chełstów

14591

2149 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Chełstówek

14593

2150 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Dąbrowa

14595

2151 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Domasławice

14597

2152 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Drogoszowice

14600

2153 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Droździęcin

14602

2154 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Goszcz

14604

2155 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Gola Wielka

14606

2156 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Grabowno Małe

14608

2157 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Grabowno Wielkie

14611

2158 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Drągów

14613

2159 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Łazisko

14615

2160 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Moszyce

14617

2161 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Goszczańska

14619

2162 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Olszówka

14622

2163 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Sądrożyce

14624

2164 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie statutu sołectwa Sosnówka

14626

2165 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w Sadowicach

14628

2166 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym

14631

2167 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Małkowicach

14633

2168 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zachowicach

14635

UCHWAŁY RAD GMIN:

2169 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kłodzkiej i Sosnowej w południowej części wsi Bielany Wrocławskie

14637

2170 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

14643

2171 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Malczyce

14648

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2172 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie

14649

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,93 zł

liczba wejść: 2372

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP