Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 193 - Wrocław, 15.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2884 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych

21056

2885 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/108/99 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

21057

2886 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie pracowni diagnostycznych: kolonoskopowej, gastroskopowej i EEG

21057

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2887 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna B

21058

2888 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Piechowice lub jej jednostkom organizacyjnym

21083

2889 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie

21084

2890 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w Smolcu

21086

2891 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

21090

2892 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Oławie

21092

UCHWAŁY RAD GMIN:

2893 -

Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Wojnowice, Jeszkowice i Nadolice Wielkie

21093

2894 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Stanowice i Marcinkowice

21099

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2895 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie sprostowania błędu

21102

INFORMACJA:

2896 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

21103

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,41 zł

liczba wejść: 2044

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP