Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 198 - Wrocław, 22.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2947 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski .

21390

2948 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/184/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

21390

2949 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania miasta Oleśnicy do stanu faktycznego

21393

2950 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych miasta Oleśnicy do stanu faktycznego

21394

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2951 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Prochowicach

21396

2952 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usuwania i unieszkodliwiania komunalnych nieczystości płynnych

21396

UCHWAŁY RAD GMIN:

2953 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łozina - część A

21397

2954 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/695/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łozina - część A

21408

2955 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku .

21408

2956 -

Rady Gminy Borów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Borów

21409

2957 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw

21409

2958 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Długołęka oraz uchwalenia regulaminu gminnych terenów rekreacyjnych

21410

2959 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania z ich nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

21411

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 9,90 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,09 zł

liczba wejść: 2254

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP