Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 1 - Wrocław, 04.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

1 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice

1

2 -

Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

3

POROZUMIENIE:

3 -

zawarte w dniu 15 grudnia 2006 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Miasta Boguszów-Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Miejskiej Boguszów-Gorce

5

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 5,70 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 5,01 zł

liczba wejść: 2370

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP