Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 2 - Wrocław, 05.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz .

8

5 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/38 AM-1 w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra .

12

6 -

Rady Miasta w Dusznikach zdroju z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Duszniki Zdrój, obręb Podgórze .

18

7 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Czerniawa Zdrój .

28

8 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Żmigród

36

9 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawkę i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Zawidów na rok 2007

38

10 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/03 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołów

45

11 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/476/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec

45

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

12 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice

46

13 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice .

53

UCHWAŁA RADY GMINY:

14 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowa Ruda

64

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

15 -

zawarte w dniu 19 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

65

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,77 zł

liczba wejść: 2288

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP