Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 5 - Wrocław, 09.01.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

34 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia słownika nazw ulic i placów w Głogowie oraz zasad tworzenia nazw ulic i placów w przyszłości

166

35 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D

172

36 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .

248

37 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

249

38 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

251

39 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna .

252

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

40 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Prusice, Gmina Prusice

253

UCHWAŁY RAD GMIN:

41 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

255

42 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren "B" dla terenu szkolnego położonego w rejonie ulicy Kolejowej

257

43 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienna Góra .

262

44 -

Rady Gminy Przeworno z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr II/6/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2007 rok .

263

45 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr II/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok .

264

46 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice .

265

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,41 zł

liczba wejść: 2214

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP