Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 8 - Wrocław, 11.01.2007 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

69 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

344

UCHWAŁY RAD GMIN:

70 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów

345

71 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cieszyce

349

72 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Damianowice

357

73 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobkowice

361

74 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaszowice

365

75 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Wilczkowski

369

76 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rolantowice

373

77 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Solna

378

78 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świętojańskiej we wsi Kobierzyce

383

79 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/150/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa

388

80 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

388

81 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie

389

82 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie

391

83 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

392

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,73 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,68 zł

liczba wejść: 2465

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP