Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 9 - Wrocław, 12.01.2007 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

84 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/377/2006 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu głogowskiego

396

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

85 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2007

396

86 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

397

87 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 .

398

88 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania .

400

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

89 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

404

UCHWAŁY RAD GMIN:

90 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku

404

91 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

409

92 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 215/XXVII/04 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/XV/03 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej .

434

93 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krośnice w 2007 r. .

434

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

94 -

Zawarte pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Śląska w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska .

435

INFORMACJA:

95 -

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia IV taryfy dla ciepła Regionalnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ENTERM" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku

439

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,20 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,85 zł

liczba wejść: 2354

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP