Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 12 - Wrocław, 17.01.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

102 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

658

103 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Miasta Bolesławiec

659

104 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia przyrodniczej ochrony pomnikowej

659

105 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2007 r. .

660

106 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 .

661

107 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2007

661

108 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Dolnym

662

109 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

664

UCHWAŁY RAD GMIN:

110 -

Rady Gminy Lubin z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin .

665

111 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

690

112 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .

693

113 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

695

114 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw .

696

115 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .

696

116 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

697

117 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim

697

118 -

Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica nr II/10 /2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXVIII/370/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku

703

119 -

Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXVIII/370/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku

704

120 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku

705

121 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych w 2007 roku .

705

122 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2007 roku

706

123 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Żórawina

706

124 -

Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XLVIII/462/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .

707

125 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok wysokości stawek podatku od posiadania psów

708

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,73 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,68 zł

liczba wejść: 2324

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP