Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 15 - Wrocław, 19.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

131 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju

903

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

132 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

904

133 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

904

134 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych .

905

135 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Pieńsk

906

136 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

906

137 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów

907

138 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XV/76/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej .

907

139 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

908

140 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych stanowiących o wysokości dodatku mieszkaniowego .

909

141 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec

909

UCHWAŁY RAD GMIN:

142 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Mikołajowice" w obrębie wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole .

910

143 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Taczalin II" w obrębie wsi Taczalin w gminie Legnickie Pole

914

144 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Lubień" w obrębie wsi Lubień w gminie Legnickie Pole

917

145 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

921

146 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od posiadania psów .

924

147 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jerzmanowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

924

148 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja .

925

149 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja .

928

150 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Kostomłoty .

929

151 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/267/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

933

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

152 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2007 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EC Wizów, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

934

153 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2007 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EC Zakrzów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

936

OBWIESZCZENIA:

154 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Kamiennogórskiego

938

155 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Lwówku Śląskim

939

156 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego

940

157 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie: Rady Powiatu Kłodzkiego, Rady Miejskiej Bielawy, Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Rady Miejskiej w Świebodzicach

940

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,20 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,29 zł

liczba wejść: 2449

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP