Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 23 - Wrocław, 26.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

221 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów

1724

222 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

1726

223 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1726

224 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

1727

UCHWAŁY RAD GMIN:

225 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

1729

226 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie podziału sołectwa Bąków - Bukowina oraz utworzenia sołectwa Bąków i sołectwa Bukowina

1729

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

227 -

zawarte w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Świeradów Zdrój

1732

228 -

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego

1733

OBWIESZCZENIA:

229 -

Starosty Głogowskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie operatu opisowo- -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Czerna gminy Żukowice

1735

230 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Jaworskiego, Rady Miejskiej w Górze i Rady Miejskiej w Głogowie

1735

INFORMACJA:

231 -

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków

1736

SPRAWOZDANIE:

232 -

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok

1738

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 8,96 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 6,97 zł

liczba wejść: 2286

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP