Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 28 - Wrocław, 31.01.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

261 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie"

2014

262 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

2015

263 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/A/332/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw .

2015

264 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Lubiążu .

2016

265 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzegomskiej i Otyńskiej, w obrębie Muchobór Mały we Wrocławiu .

2018

266 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów .

2025

UCHWAŁY RAD GMIN:

267 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szczepankowice

2031

268 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowej części obrębu Wierzbice

2036

269 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka drogi gminnej położonej we wsi Wysoka .

2041

270 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie .

2044

271 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2048

272 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice .

2053

273 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim .

2089

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,42 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,85 zł

liczba wejść: 2656

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP