Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 41 - Wrocław, 15.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

400 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Strzeganowice .

2893

401 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice .

2896

402 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Kąty Wrocławskie, obręb Zachowice, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża "Siedlakowice I" .

2904

403 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa w gminie Jaworzyna Śląska .

2910

404 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania na 2007 rok regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w mieście Wojcieszów

2923

405 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa .

2929

406 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy

2929

407 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

2930

UCHWAŁY RAD GMIN:

408 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr X/71/03 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2934

409 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

2934

410 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej .

2937

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

411 -

Burmistrza Polkowic z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2937

OBWIESZCZENIA:

412 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Jeleniej Góry stanowiącego załącznik do uchwały nr 125/XI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jeleniej Góry

2939

413 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Dzierżoniowskiego .

2957

SPRAWOZDANIA:

414 -

Starosty Dzierżoniowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dzierżoniowie w 2006 roku .

2957

415 -

Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego

2959

416 -

Prezydenta Legnicy i Starosty Legnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2006 .

2961

417 -

Starosty Trzebnickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Trzebnicy za rok 2006

2963

418 -

Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2006 .

2964

419 -

Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok .

2967

INFORMACJA:

420 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Wałbrzycha obręby: Biały Kamień nr 16, Biały Kamień nr 17, Biały Kamień nr 18

2969

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,81 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,46 zł

liczba wejść: 2492

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP