Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 55 - Wrocław, 01.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

573 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich, w okręgach wyborczych nr 1, nr 2 i nr 5

3992

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

574 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy

3993

575 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy

3994

576 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

3996

577 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

3997

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

578 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

3997

579 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/8/06 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej na obszarze gminy Prusice

4001

580 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prusice

4001

UCHWAŁY RAD GMIN:

581 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia

4002

582 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów

4004

583 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Modła oraz Jaczów

4005

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

584 -

Starosty Górowskiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2007 roku

4008

DECYZJE:

585 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2007 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

4008

586 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2007 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa FORTUM DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

4011

OBWIESZCZENIE:

587 -

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy

4015

INFORMACJA:

588 -

Starosty Lwóweckiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku

4023

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 12,97 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,99 zł

liczba wejść: 2517

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP