Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 58 - Wrocław, 05.03.2007 r.

ROZPORZĄDZENIA:

616 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Twardogóry "Sosnówka - Brzezinka" na terenie gmin: Twardogóra, Dobroszyce i Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie

4152

617 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice Śląskie

4159

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

618 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jaworzyna Śląska

4164

619 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego

4165

620 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

4167

621 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla południowej części Legnicy, rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4

4170

622 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa Zdrój

4200

623 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

4214

624 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej

4215

625 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

4217

UCHWAŁY RAD GMIN:

626 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Tyniec Mały i Racławice Wielkie

4219

627 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

4227

628 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

4231

629 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2007

4235

630 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

4239

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,86 zł

liczba wejść: 2610

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP