Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 88 - Wrocław, 04.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1012 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" dla terenu parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego

6902

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1013 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat kłodzki w roku 2007 .

6907

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1014 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny

6913

1015 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie regulaminów dodatków i innych dodatków wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania na rok 2007 .

6922

1016 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Chocianów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami .

6926

1017 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

6927

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1018 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2007 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

6930

UCHWAŁY RAD GMIN:

1019 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Gminę Jerzmanowa nagród i wyróżnień, ich rodzaju i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym .

6937

1020 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości i posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

6938

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,02 zł

liczba wejść: 2532

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP