Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 94 - Wrocław, 12.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

1104 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

7333

1105 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego .

7338

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1106 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu głogowskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

7343

1107 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2007

7344

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1108 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda

7348

1109 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów

7375

1110 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

7401

1111 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na pace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7406

1112 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Świdnicy .

7418

1113 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica oraz określenia granic ich obwodów

7419

1114 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/06 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza .

7421

1115 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne .

7421

1116 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji .

7423

1117 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów

7424

UCHWAŁY RAD GMIN:

1118 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż projektowanej linii energetycznej w obrębach: Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy Dwór, Mędłów i Turów .

7426

1119 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

7436

1120 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żórawina .

7436

1121 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych

7437

1122 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

7437

1123 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania .

7438

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1124 -

Starosty Oławskiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 roku w placówce opiekuńczo-wy-chowawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17 .

7442

1125 -

Starosty Oławskiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2007 roku w powiatowym domy pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie

7442

OGŁOSZENIE:

1126 -

Starosty Oławskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

7443

INFORMACJA:

1127 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Fortum Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu

7443

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 33,86 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,18 zł

liczba wejść: 2469

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP