Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 95 - Wrocław, 17.04.2007 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1128 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

7446

1129 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli .

7447

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1130 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworzyna Śląska .

7451

1131 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy .

7453

1132 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Samuela Bogumiła Lindego, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy

7463

1133 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika "Chwalimierz" .

7475

1134 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska .

7482

1135 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy materialnej o charakterze socjalnym

7488

1136 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów

7488

1137 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2007

7489

1138 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach .

7490

1139 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polkowice, oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

7492

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1140 -

Rady Miasta i Gminy w Wiązowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie miasta i gminy Wiązów

7493

UCHWAŁY RAD GMIN:

1141 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

7499

1142 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy i nadania jej statutu

7506

1143 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa

7508

1144 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

7509

1145 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania

7515

1146 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa .

7516

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,28 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,64 zł

liczba wejść: 2618

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP