Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 104 - Wrocław, 27.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1307 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Polkowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

8415

1308 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2007 .

8416

1309 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

8419

1310 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/279/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu

8420

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1311 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 119/XXIII/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

8421

1312 -

Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowolesie

8421

1313 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja .

8432

1314 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/56/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi .

8433

1315 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/58/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Złotoryi

8434

1316 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Złotoryi

8435

1317 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającą uchwałę nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi

8435

1318 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

8436

UCHWAŁY RAD GMIN:

1319 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borzygniew

8437

1320 -

Rady gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. W sprawie nadania Statutu Sołectwu Chwałów

8441

1321 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domanice

8445

1322 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dzikowa

8449

1323 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maniów

8453

1324 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maniów Mały

8457

1325 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maniów Wielki

8461

1326 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mietków

8465

1327 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Milin

8469

1328 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piława

8473

1329 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Proszkowice

8477

1330 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stróża

8481

1331 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ujów

8485

1332 -

Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrzeńczyce

8489

1333 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady obliczania, przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w roku 2007 oraz ich wysokość

8492

1334 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

8497

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1235 -

Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8498

OGŁOSZENIE:

1336 -

Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

8501

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,54 zł

liczba wejść: 2372

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP