Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 109 - Wrocław, 09.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1419 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kamiennej i 3 Maja w Oławie .

8720

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1420 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

8727

UCHWAŁY RAD GMIN:

1421 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

8732

1422 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw .

8769

1423 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz określenie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Dziadowa Kłoda .

8769

1424 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr 265/XXXII/2005 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mysłakowice

8770

1425 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

8771

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

1426 -

zawarte w dniu 16 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jelenia Góra w sprawie powierzenia Gminie Jelenia Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Jelenia Góra

8772

1427 -

zawarte w dniu 16 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kamienna Góra w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kamienna Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kamienna Góra

8774

1428 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Głuszyca w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Głuszyca

8776

1429 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubawka w sprawie powierzenia Gminie Lubawka obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Lubawka

8778

1430 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Pieńsk w sprawie powierzenia Gminie Pieńsk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Pieńsk

8780

1431 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzegom w sprawie powierzenia Gminie Strzegom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Strzegom

8782

1432 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Środa Śląska w sprawie powierzenia Gminie Środa Śląska obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Środa Śląska .

8784

1433 -

zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy miasto Świdnica .

8786

1434 -

zawarte w dniu 25 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie powierzenia Gminie Kąty Wrocławskie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

8788

1435 -

zawarte w dniu 26 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mysłakowice w sprawie powierzenia Gminie Mysłakowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Mysłakowice .

8790

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,36 zł

liczba wejść: 2360

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP