Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 111 - Wrocław, 11.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1465 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pieńsk

8913

1466 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Niemcza .

8918

1467 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej .

8924

1468 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Miasto Świdnica .

8926

1469 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie gminy Miasto Świdnica na zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu

8931

1470 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom Miasta Świdnicy

8936

1471 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2007-2011 .

8940

1472 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy .

8945

1473 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

8946

1474 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia .

8947

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1475 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Wszemirów na obszarze gminy Prusice .

8950

UCHWAŁY RAD GMIN:

1476 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim .

8956

1477 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Długołęka .

8958

1478 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Długołęka składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki

8960

1479 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bolesławiec

8961

1480 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

8962

1481 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie jednego gorącego posiłku dziennie

8970

1482 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

8971

1483 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

8975

1484 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .

8976

1485 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini .

8977

1486 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a także wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Miękinia

8978

1487 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

8979

1488 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu .

8980

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,09 zł

liczba wejść: 2389

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP