Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 118 - Wrocław, 18.05.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1569 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Sołectwu wsi Blizocin .

9574

1570 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2, położonej we wsi Sienna, gmina Stronie Śląskie

9578

1571 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek leśny

9583

1572 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

9583

1573 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny

9584

1574 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. w spawie zmiany uchwały nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

9584

1575 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od posiadania psów .

9585

UCHWAŁY RAD GMIN:

1576 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Oleśnica .

9586

1577 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków

9587

1578 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru .

9587

1579 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznego Gimnazjum w Budzowie .

9588

1580 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznego Gimnazjum w Grodziszczu

9589

1581 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stoszowice publicznych szkół podstawowych .

9589

1582 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic ob.wodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stoszowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stoszowicach .

9590

1583 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Srebrnej Górze

9590

1584 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodziszczu .

9591

1585 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom i szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego .

9591

1586 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice .

9594

1587 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Domasław .

9594

1588 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce

9596

1589 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wierzbice

9599

1590 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/372/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 sierpnia 2004 r. dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach .

9602

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,70 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,19 zł

liczba wejść: 2365

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP