Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 119 - Wrocław, 21.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1591 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu .

9604

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1592 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/89/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i sportu .

9605

1593 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworzyna Śląska .

9606

1594 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlina Zdrój

9612

1595 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina .

9619

1596 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w mieście Góra .

9621

1597 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/160/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

9621

UCHWAŁY RAD GMIN:

1598 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny na lata 2007-2011 .

9622

1599 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice .

9627

1600 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice

9631

1601 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Marcinowice

9636

1602 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

9637

1603 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2007-2011 .

9638

1604 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie .

9645

1605 -

Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .

9646

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1606 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Trzebnicy .

9646

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,24 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,36 zł

liczba wejść: 2469

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP