Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 124 - Wrocław, 25.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

1633 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyłączenia z obwodu łowieckiego nr 224 części lotniczej lotniska Wrocław - Strachowice

10311

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1634 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/214/2002 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

10313

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1635 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec

10313

1636 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice

10319

1637 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż

10325

1638 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXX/379/2002 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

10330

1639 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

10331

1640 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowych zabudowanych jednostkom organizacyjnym gminy

10337

1641 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia

10337

1642 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

10340

UCHWAŁY RAD GMIN:

1643 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

10340

1644 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków

10345

1645 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia sołectwa Koszyn

10347

1646 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10350

1647 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Podgórzyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

10350

1648 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04 Rady Gminy Rudna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

10351

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

1649 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich, przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r

10352

1650 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerówka przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r

10353

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,93 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,55 zł

liczba wejść: 2247

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP