Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 138 - Wrocław, 8.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1794 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

11480

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1795 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dankowice .

11483

1796 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nieszkowice

11495

1797 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skoroszowice .

11511

1798 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrogoszcz .

11526

1799 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

11541

1800 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu obiektu "Zalew przy Promenadzie Słonecznej" w Jedlinie Zdroju .

11545

1801 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/131/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju

11547

1802 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, dawnej wsi Przybków z otoczeniem .

11547

1803 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Jelenia Góra

11561

UCHWAŁY RAD GMIN:

1804 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011. .

11568

1805 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów .

11580

1806 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/71/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jerzmanowa .

11581

1807 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowa

11583

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1808 -

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

11584

1809 -

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11585

OBWIESZCZENIE:

1810 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Jeleniej Góry

11588

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,30 zł

liczba wejść: 2662

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP