Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 140 - Wrocław, 11.06.2007 r.

ROZPORZĄDZENIE:

1834 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bukowice, Dziećmorowice, Jordanów Śląski, Walim

11660

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1835 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wąwolnica .

11670

1836 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kazanów

11685

1837 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bierzyn .

11700

1838 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bardo

11716

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU:

1839 -

wyrok z dnia 16 lutego 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - z dowozem do miejsca zamieszkania

11717

1840 -

wyrok z dnia 9 marca 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia 26 lutego 2004 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

11719

1841 -

wyrok z dnia 21 grudnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 lutego 2006 r. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

11725

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,55 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,14 zł

liczba wejść: 2405

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP