Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 159 - Wrocław, 2.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2039 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice .

13797

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2040 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karszów .

13801

2041 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13817

2042 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

13818

2043 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Strzegom .

13819

2044 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych, zmienioną uchwałą nr XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r.

13820

2045 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi

13820

UCHWAŁY RAD GMIN:

2046 -

Rady Gminy Lubań z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

13821

2047 -

Rady Gminy Lubań z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Uniegoszcz.

13822

2048 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

13824

2049 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec (Podlesie), gmina Walim

13835

2050 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie (przy granicy z wsią Dziećmorowice), gmina Walim .

13838

2051 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie (przy stacji kolejowej), gmina Walim

13842

2052 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 .

13846

2053 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra

13857

2054 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr V/28/07 Rady Gminy w Przewornie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru na terenie gminy Przeworno podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .

13861

2055 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Męcinka

13861

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2056 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 90/2006 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego .

13862

ZARZĄDZENIA:

2057 -

Wójta Gminy Ruja z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

13876

2058 -

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13877

2059 -

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13879

DECYZJE:

2060 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy

13882

2061 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego "TERM - HYDRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

13888

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,20 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,75 zł

liczba wejść: 2467

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP