Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 163 - Wrocław, 5.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2082 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Sucha Górna", gmina Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie .

14250

2083 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Góry na terenie miasta i gminy Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie

14263

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2084 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w mieszkaniach chronionych oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski .

14271

2085 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego

14271

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2086 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie podatku od posiadania psów. .

14281

2087 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

14281

2088 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica .

14282

2089 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Osiedla Nowy Otok w Oławie (MPZP Nowy Otok Wschód) .

14287

2090 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 867/37, 870/38, 873/39, obręb Rębiszów, gmina Mirsk .

14297

2091 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie .

14303

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2092 -

Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janowice Wielkie .

14303

OBWIESZCZENIA:

2093 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich .

14305

2094 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 czerwca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wądrożu Wielkim przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2007 r.

14306

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,27 zł

liczba wejść: 2548

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP