Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 176 - Wrocław, 23.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2264 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych

15425

2265 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

15426

2266 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/6/01 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Szczawno Zdrój

15427

2267 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości

15427

2268 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/47/04 rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i terminów poboru w drodze inkasa

15428

2269 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

15429

2270 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla studentów wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Gminie Wałbrzych

15429

2271 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

15432

UCHWAŁY RAD GMIN:

2272 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mściwojów na lata 2007-2012

15433

2273 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach

15434

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:

2274 -

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

15434

2275 -

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 102/07 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

15436

POROZUMIENIA:

2276 -

zawarte w dniu 28 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Góra w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Góra

15436

2277 -

zawarte w dniu 30 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

15438

2278 -

zawarte w dniu 31 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

15439

2279 -

zawarte w dniu 31 maja 2007 r. pomiędzy Wojewoda Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Podgórzyn

15441

2280 -

zawarte w dniu 31 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Wrocław

15442

2281 -

zawarte w dniu 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Jawor

15454

2282 -

zawarte w dniu 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kamienna Góra w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na te renie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

15455

2283 -

zawarte w dniu 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubań

15456

2284 -

zawarte w dniu 4 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

15457

2285 -

zawarte w dniu 12 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żarów w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Żarów

15459

2286 -

zawarte w dniu 14 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubawka w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Lubawka

15460

2287 -

zawarte w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

15461

2288 -

zawarte w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wiązów w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Wiązów

15462

2289 -

zawarte w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodzko w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kłodzko obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

15463

2290 -

zawarte w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oleśnica w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Oleśnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Oleśnica

15465

2291 -

zawarte w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim w sprawie utworzenia i prowadzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach 20, jako zadanie własne szkół: 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

15467

ANEKS:

2292 -

z dnia 14 maja 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 sierpnia 2004 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu zadania objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia

15468

OGŁOSZENIA:

2293 -

Prezydenta Legnicy z dnia 4 lipca 2007 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy

15469

2294 -

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

15469

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,67 zł

liczba wejść: 2433

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP