Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 181 - Wrocław, 30.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2354 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/2007 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

15808

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2355 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Henryka Brodatego, Jana Pawła II w Trzebnicy

15809

2356 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

15819

2357 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

15824

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2358 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pawłów Trzebnicki - część zachodnia przy drodze do Prusic

15826

UCHWAŁY RAD GMIN:

2359 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów szkół i publicznego przedszkola w gminie Malczyce

15836

2360 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

15836

2361 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

15838

2362 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

15839

INNE AKTY PRAWNE:

OGŁOSZENIE:

2363 -

Starosty Ząbkowickiego z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

15843

INFORMACJE:

2364 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lubinie

15843

2365 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla "BEPEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

15844

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,27 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,60 zł

liczba wejść: 2357

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP