Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 182 - Wrocław, 31.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2366 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice

15848

2367 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

15863

2368 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Kowary oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15865

2369 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/267/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 grudnia 2005 r

15868

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2370 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/99 Rady Gminy Prusice z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów, ustalenia sieci oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice

15868

2371 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach

15869

UCHWAŁY RAD GMIN:

2372 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji drogi

15870

2373 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w gimnazjach i przedszkolach gminnych, określenia zasad udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

15871

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2374 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wołowskiego na rok 2007

15872

DECYZJA:

2375 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu

15874

INFORMACJA:

2376 -

Starosty Polkowickiego o przyjęciu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Polkowicach odnowienia operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasta Polkowice oraz obrębu Trzebcz gminy Polkowice

15879

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 12,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,80 zł

liczba wejść: 2366

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP