Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 188 - Wrocław, 6.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2410 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad zbycia lokali użytkowych na wniosek najemcy lub dzierżawcy, stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski

16342

2411 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

16343

2412 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmującej teren przy ul. Kościelnej

16344

2413 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 203/6 (obręb Karpacz 4) przy ul. Nad Łomnicą

16351

2414 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 298/1, nr 298/2, nr 298/3, nr 298/4, nr 298/5 (obręb Karpacz 2) przy ul. Nad Łomnicą

16358

2415 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmującej tereny w rejonie ulicy Kolejowej

16365

2416 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz

16372

2417 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

16374

2418 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz za pobyt dziecka w oddziałach żłobkowych funkcjonujących w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze

16374

2419 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXVI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Jelenia Góra

16375

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

2420 -

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

16376

2421 -

Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wymagań i obowiązków wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na obszarze gminy Zgorzelec

16378

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,27 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,60 zł

liczba wejść: 2396

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP