Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 191 - Wrocław, 7.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2426 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

16634

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2427 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/236/2002 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunt pod obiektami handlowymi

16635

2428 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

16635

2429 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa w zakresie niezbędnym dla projektowanej modernizacji wałów przeciwpowodziowych w obrębie wsi: Jurcz, Zaborów, Dziewin

16661

2430 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa w zakresie niezbędnym dla projektowania gazociągu wysokiego ciśnienia

16674

2431 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz na rok 2007

16684

UCHWAŁY RAD GMIN:

2432 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębów Tyniec Mały i Bielany Wrocławskie

16688

2433 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Legnickie Pole .

16694

2434 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

16695

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

2435 -

Wójta Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

16697

2436 -

Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

16699

DECYZJA:

2437 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Akwawit - Brasco Spółka Akcyjna z siedzibą w Lesznie

16700

OGŁOSZENIE:

2438 -

Starosty Polkowickiego z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

16704

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,88 zł

liczba wejść: 2326

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP