Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 193 - Wrocław, 8.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2440 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice

16820

2441 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia .

16823

2442 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Wzgórze Mikołajskie we Wrocławiu

16824

2443 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru rozwoju Złotniki Przemysłowe we Wrocławiu

16831

2444 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Wrocławia

16839

UCHWAŁY RAD GMIN:

2445 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Słotwina

16843

2446 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/204/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów

16845

2447 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/289/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Długołęka, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

16845

2448 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Długołęka .

16846

2449 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Siedlec

16848

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2450 -

zawarte w dniu 17 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wołów w sprawie powierzenia Gminie Wołów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Wołów

16850

OGŁOSZENIE:

2451 -

Starosty Świdnickiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

16852

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 12,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,79 zł

liczba wejść: 2345

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP