Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 194 - Wrocław, 9.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO:

2452 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/501/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego

16854

2453 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/912/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego

16855

2454 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

16855

2455 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gromkowskiego

16856

2456 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

16857

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2457 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia w budżecie powiatu środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

16857

UCHWAŁY RAD GMIN:

2458 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie Krośnice

16858

2459 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie

16861

2460 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

16861

2461 -

Rady Gminy Borów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borów

16862

2462 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

16874

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZADU:

2463 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie Powiatu Polkowickiego

16875

INFORMACJE:

2464 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

16878

2465 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Górze

16879

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,81 zł

liczba wejść: 2503

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP