Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 196 - Wrocław, 13.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2467 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Bierzyce

17142

2468 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów

17152

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2469 -

Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jelcz-Laskowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jelcz-Laskowice

17153

INFORMACJE:

2470 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu

17154

2471 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji dla Ciepłownictwa Słupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 31

17154

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 8,08 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 6,21 zł

liczba wejść: 2322

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP