Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 201 - Wrocław, 17.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2504 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie

17548

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2505 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Węgliniec

17549

UCHWAŁY RAD GMIN:

2506 -

Rady Gminy w Marcinowicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 253/4 we wsi Marcinowice

17551

2507 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011

17556

2508 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych Gminy Stare Bogaczowice, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

17559

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKSY:

2509 -

z dnia 22 maja 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

17561

2510 -

z dnia 21 czerwca 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2007 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Długołęka i Miasta Wrocław w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Długołęka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

17564

2511 -

z dnia 21 czerwca 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

17565

2512 -

z dnia 20 lipca 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie powierzenia miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

17566

DECYZJA:

2513 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

17568

OGŁOSZENIE:

2514 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 30 lipca 2007 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

17573

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 10,98 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,70 zł

liczba wejść: 2370

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP