Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 205 - Wrocław, 21.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2528 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

17930

UCHWAŁY RAD GMIN:

2529 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łany, gmina Czernica

17931

2530 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

17949

2531 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grębocice

17951

2532 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocica

17952

2533 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

17953

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2534 -

Wójta Gminy Wińsko z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wińsko

17954

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,81 zł

liczba wejść: 2298

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP